Powrót

Muzyczna bombonierka 2009-07-01

  1. Na ¶wiecie nie ma takich miejsc – Agata Rymarowicz, Tadeusz Krok, muz. i sł. Tadeusz Krok, CD Pogoda na pogodzenie
  2. Jak listy – Marek Andrzejewski, muz. Tomasz Denis, sł. Marek Andrzejewski, CD Trolejbusowy batyskaf
  3. Kraków – Saloniki – Maja Sikorowska, muz. Seweryn Krajewski, sł. Andrzej Sikorowski, CD Kraków – Saloniki
  4. Jakby z Louisem A. – Maja Sikorowska, muz. i sł. Andrzej Sikorowski, CD Kraków – Saloniki
  5. Liga psihoula agapis sou girevo – Maja Sikorowska, muz. Stavros Tzouanakos, sł. Kostat Virvos, CD kraków - Saloniki
  6. Przestroga dla córki – Andrzej Sikorowski, muz. i sł. Andrzej Sikorowski, CD Kraków – Saloniki
  7. List, a wła¶ciwie dwa – Robert Kasprzycki, muz. i sł. Robert Kasprzycki, CD Piosenki i nie
  8. To jeszcze nie koniec – Andrzej Poniedzielski, muz. i sł. Andrzej Poniedzielski, CD 13 łatwych utworów tanecznych

Dzi¶ słuchali¶my CD Kraków – Saloniki, a oprowadzała nas po niej oraz po swoim Krakowie i swoich Salonikach krakowska artystka Maja Sikorowska, która odwiedziła dzisiejsz± Muzyczn± bombonierkę.