Powrót

Muzyczna bombonierka 2008-02-06


 1. Może ten ktoś – Waldemar Śmiałkowski, muz. i sł. Waldemar Śmiałkowski, CD Przypominanie
 2. Życie – Andrzej Poniedzielski, sł. Andrzej Poniedzielski, CD 13 łatwych utworów tanecznych
 3. To jeszcze nie koniec - Andrzej Poniedzielski, muz. i sł. Andrzej Poniedzielski, CD 13 łatwych utworów tanecznych
 4. Cisza – Marek Bartkowicz, muz. i sł. Marek Bartkowicz, CD Rozciąłem na pół
 5. Sylogizm o poetach I – Robert Kasprzycki, muz. i sł. Robert Kasprzycki, CD Piosenki i nie
 6. Syn marnotrawny – Adam Andryszczyk, muz. i sł. Adam Andryszczyk
 7. Cień – Sergiusz Stańczuk, muz. i sł. Sergiusz Stańczuk, nagranie archiwalne wykonawcy
 8. Córka poety – Jacek Zwoźniak, muz. i sł. Jacek Zwoźniak, CD Zwoźniak The best
 9. Źródło – Jacek Kaczmarski, muz. i sł. Jacek Kaczmarski, CD Świadectwo
 10. W dzień popielcowy – Leszek Długosz, muz. Leszek Długosz, sł. X. Józef Baka, nagranie archiwalne wykonawcy
 11. Latarnik Jan – Dzidka Muzolf, muz. i sł. Dzidka Muzolf, CD Grupa Apokryficzna
 12. Piosenka leżącego, Grzegorz Tomczak, muz. i sł. Grzegorz Tomczak, CD Ja to mam szczęście
 13. Durna miłość – Piotr Bukartyk, muz. i sł. Piotr Bukartyk, CD Zajazd bardów

W audycji wykorzystano rozmowę z Adamem Andryszczykiem - pomysłodawcą VII Zajazdu Bardów, który kilka dni wcześniej odbył się w Wigrach. Ilustracją rozmowy były piosenki obecnych na tej edycji Zajazdu śpiewających autorów, m. in. M. Bartkowicza, R. Kasprzyckiego, P. Bukartyka i S. Stańczuka (laureat Nagrody O ślad Zajazdu 2008) oraz piosenki autorskie wykonawców, którzy brali udział w Zajeździe w latach wcześniejszych.