Powrót

Muzyczna bombonierka 2008-02-27


  1. Wiośnie nie! – Basia Stępniak-Wilk, muz. Aleksander Brzeziński, sł. Basia Stępniak-Wilk, CD Obce kraje
  2. Byle do wiosny – Piotr Woźniak, muz. Piotr Woźniak, sł. Bohdan Chorążuk, CD Zielona cytryna
  3. Iskierki – Tadeusz Krok, muz. i sł. Tadeusz Krok, nagranie z archiwum wykonawcy
  4. List do zielonej ścieżki – Ola Maurer, muz. Leszek Kułakowski, sł. Adam Ziemianin, CD Stóp paryskich 669
  5. Wychodzimy z zimy – Wolna Grupa Bukowina, muz. Wojciech Jarociński, wł. Adam Ziemianin
  6. A dziś w nocy – Piotr Podgórski i YezSkiezSirumem, muz. Piotr Podgórski, Paweł Solecki, sł. Bronisława Ostrowska
  7. Nie budź mnie – Dzidka Muzolf, muz. i sł. Dzidka Muzolf, nagranie z archiwum wykonawcy
  8. Orkiestry – Justyna Szafran, muz. Marian Hertel. sł. Jacek Słowikowski, CD Łagodna
  9. Herbaciany romans – Justyna Bacz, muz. Mariusz Dubrawski, sł. Jan Jakub Należyty, CD Tete a tete
  10. Prośba o nadzieję – Elżbieta Adamiak, muz. Elżbieta Adamiak, sł. Józef Baran, CD Atlantyda

Piosenki a propos wiosny oraz przypomnienie o płytach nowych (B. Stępniak-Wilk, J. Szafran) i będących w trakcie przygotowania ( T. Krok, Dz. Muzolf). W audycji wykorzystano reportaż B. Stępniak-Wilk z uroczystości 40-lecia pracy twórczej dwu wybitnych poetów związanych z Krakowem – Józefa Barana i Adama Ziemianina. Wypowiedzi m. in. wielbicieli ich poezji, córki poety – Halszki Ziemianin i samych jubilatów w atmosferze rodzinnego spotkania w Teatrze Groteska przeplatają się z fragmentami piosenek napisanych do ich słów.